Om paraidrett

Dette er en idrettsgruppe for psykisk utviklingshemmede barn og unge.

Vi utforsker ulike idretter, hvor vi fokuserer på enkeltindividet – men også på gruppen som en enhet.

Vårt mål er at alle barn skal få glede og mestringsfølelse gjennom aktivitet.